DANE TECHNICZNE DLA GRAFIKÓW

ROZSZERZENIA I SPECYFIKACJA PRZYJMOWANYCH PRZEZ NAS PLIKÓW.

TIF – należy zachować odpowiednie parametry:

1. format 1:1,

2. spady po 3 mm z każdej strony,

3. rozdzielczość 350 dpi,

4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 52 ISO VER.3.0 )

12647-2):2004)“,

5. bez warstw – spłaszczone,

6. zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,

7. projekt wyśrodkowany na stronie,

8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)

9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.

10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

JPG – należy zachować odpowiednie parametry

1. format 1:1,

2. spady po 3 mm z każdej strony,

3. rozdzielczość 350 dpi,

4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 52 ISO VER.3.0 )

12647-2):2004)“,

5. projekt wyśrodkowany na stronie.

6. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)

7. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.

8. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

PDF – PrePress – zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)

1. wszystkie fonty zamienione na krzywe,

2. spady po 3 mm z każdej strony,

3. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,

4. rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),

5. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 52 ISO VER.3.0 )

12647-2):2004)“,

6. projekt wyśrodkowany na stronie,

7. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)

8. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.

9. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

10. W przypadku druku tekstów w czarnym kolorze drukowanych na tle koniecznie z włączonym nadrukowaniem ( overprint ), przy druku białych tekstów na czarnym tle koniecznie z włączonym zalewkowaniem (traping ), czarne tło powinno być przygotowane w wartościach C60%,M60%,Y60%,K100%

2. BITMAPY

Powinny być w kolorach CMYK lub greyscale (a nie RGB), zapisane w formatach .tiff  .eps .raw lub innych bezstratnych, możliwych do otwarcia przez Photoshop (bitmapy typu .jpg lub .gif posiadają niską jakość i służą raczej do poglądu). Rozdzielczość bitmap przy wielkości 1:1 powinna wynosić min. 300dpi. niższe rozdzielczości drukowane na odpowiedzialność klienta.

3. TEKSTY I KOLORYSTYKA

Wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe, wszelkie obiekty powinny być w kolorach CMYK lub Pantone (nie RGB), w przypadku druku tekstów w czarnym kolorze drukowanych na tle koniecznie z włączonym nadrukowaniem ( overprint ), przy druku białych tekstów na czarnym koniecznie z włączonym zalewkowaniem (traping ), czarne tło powinno być przygotowane w wartościach C60%,M60%,Y60%,K100%

druk czarne aple: K100%, C60%, Y60%, M60% ( jeśli teksty nie posiadają zalewkowania w takim przypadku zostaną automatycznie dodane przez drukarnie )

wykrojniki: oznaczone kolorem PANTONE koniecznie nadrukowane (OVERPRINT) lub umieszczone na osobnej stronie wyraźnie opisane WYKROJNIK, noże oraz bigi oraz perforacja oznaczone różnymi kolorami )

lakier UV: oznaczony kolorem PANTONE koniecznie nadrukowane (OVERPRINT) lub umieszczone na osobnej stronie wyraźnie opisane LAKIER UV, krycie 100%

hot-stamping: oznaczony kolorem PANTONE koniecznie nadrukowane (OVERPRINT) lub umieszczone na osobnej stronie wyraźnie opisane HOT STAMPING, krycie 100%

tłoczenie: oznaczony kolorem PANTONE koniecznie nadrukowane (OVERPRINT) lub umieszczone na osobnej stronie wyraźnie opisane TŁOCZENIE oraz dopisek wklęsłe lub wypukłe, krycie 100%.

Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „Coated Fogra 52 ISO VER.3.0 ) Drukarni POLIGRAFIA FABISIAK. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię POLIGRAFIA FABISIAK.

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

4. JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DRUK BIAŁYM KOLOREM:

1. W programie do grafiki wektorowej (Corel lub Illustrator) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.

2. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o prawidłowe przygotowanie pliku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)

3. Teraz kolej na poddruk kolorem dodatkowym. Utwórz nową warstwę i nazwij ją White. Umieść ją pod warstwą zawierającą projekt CMYK.

4. Następnie skopiuj elementy projektu mające być poddrukowane i wklej w tym samym miejscu na nowej warstwie tak aby zachować spasowanie.

5. Wszystkie elementy do poddruku muszą być w postaci wektorowej. Jeśli w projekcie występują bitmapy należy je obrysować do pożądanego kształtu, a następnie usunąć (bitmapy) z warstwy White. Na warstwie zostają tylko obiekty wektorowe o wypełnieniu i obrysie w jednym kolorze np. (C0/M0/Y0/K50)

6. Aby program RIPujący prawidłowo odróżnił grafikę drukowaną białą farbą należy utworzyć dla niej kolor specjalny White (pisane dużą literą).

 • Corel X5: Narzędzia > Edytor palet > z listy rozwijanej wybierz: Palety użytkownika > Niestandardowe kolory dodatkowe > Dodaj kolor > w zakładce Modele wprowadź wartości CMYK np. C0/M0/Y0/K50 > kliknij Dodaj do palety, a następnie kliknij Zamknij > wybierz utworzoną przed chwilą próbkę i zmień nazwę na: White (pisane z dużej litery) > kliknij Ok
 • Illustrator: Okno > Próbki > Nowa próbka > wpisz nazwę White (pisane z dużej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK np. C15/
 • M0/Y0/K0 > kliknij Ok c InDesign: Okno > Kolor > Próbki > Nowa próbka koloru > wpisz nazwę White (pisane z dużej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK np. C15/M0/Y0/K0 > kliknij Ok

7. Gdy utworzyłeś już kolor dodatkowy możesz wypełnić nim wszystkie obiekty przeznaczone do poddrukowania. W tym celu zaznacz obiekty, a następnie z palety Próbki wybierz kolor specjalny White i zadaj go dla wypełnienia i obrysu.

8. Dodanie atrybutu Overprint (nadrukuj) dla wypełnienia i obrysu wszystkich obiektów warstwy White tylko w przypadku kiedy biały jest na wierzchniej warstwie . a Corel: zaznacz obiekt i kliknij prawym przyciskiem myszy > Nadrukuj wypełnienie,

Nadrukuj obrys b Illustrator: Okno > Atrybuty > zaznacz Wypełnienie nadruku, Obrys nadruku c InDesign: Okno > Wyjście > Atrybuty > zaznacz Nadruk wypełnienia, Nadruk obrysu Gotowy projekt można zostawić w postaci otwartej CDR dzięki czemu nasi pracownicy mają możliwość dokładnego sprawdzenia poprawności przygotowania poddruku.

Pliki zamknięte PDF uznajemy za poprawnie przygotowane oraz sprawdzone przez Państwa i nie otwieramy ich do edycji. O czym należy pamiętać:

 • do poddruku nadaje się tylko grafika wektorowa
 • odradzamy poddruk dla drobnych tekstów i obiektów z uwagi na pasowanie
 • kolor specjalny musi nazywać się dokładnie: White
 • elementy grafiki drukowane białą farbą w przypadku poddruku muszą być pomniejszonone o 0,5 mm po każdej stronie od grafiki nadrukowanej w kolorystyce CMYK.
 • dla poddruku zalecane jest wypełnienie jednolite, jednak można wykonać w projekcie przejścia tonalne lub użyć wartości pośrednich w zakresie 0-100%

5. SPADY

W projektach prosimy o nie umieszczanie istotnych elementów projektu nie bliżej niż 4mm od linii cięcia. W przypadku druku na spad, prosimy o przygotowanie minimum 2 mm spadu, w przypadku kaszerowania spad powinien wynosić min 10 mm na stronę

6. PRZESŁANIE PROJEKTU

W miarę możliwości prosimy o przesyłanie plików graficznych po spakowaniu do zip. Prace do 50 MB prosimy przesylać e-mailem na adres: biuro@poligrafiafabisiak.pl lub na serwer FTP: ftp.poligrafiafabisiak.pl Prosimy o dołączenie podglądu pracy w pliku PDF lub JPG. 6. Przygotowanie siatki wykrojnika, maski lakieru UV oraz elementów do suchego tłoku lub hot-stampingu

UWAGA!!!

WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.

Drukarnia POLIGRAFIA FABISIAK NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ, a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw – spłaszczone. Drukarnia POLIGRAFIA FABISIAK NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop oraz pliki błędnie wygenerowane przez program Adobe Photoshop przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

Prawidłowo przygotowany PDF (PDF-y – PrePress):

1. acrobat 4 wersja 1.3,

2. zdjęcia 350dpi,

3. wektory 2400 dpi,

4. spady po 3 mm + linie cięcia,

5. katalogi i broszury – strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek),

6. całość CMYK,

7. dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa),

8. ulotki składane, przygotowane wg wzorów

9. projekt wyśrodkowany na stronie.

10. czcionki zamienione na krzywe

KOLORYSTYKA

Drukarnia POLIGRAFIA FABISIAK NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.

Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „ISO „Coated Fogra 52 ISO VER.3.0 ) Drukarni POLIGRAFIA FABISIAK. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię POLIGRAFIA FABISIAK.

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

druk czarne aple: K100%, C60%, Y60%, M60% ( jeśli teksty nie posiadają zalewkowania w takim przypadku zostaną automatycznie dodane przez drukarnie )

wykrojniki: oznaczone kolorem PANTONE koniecznie nadrukowane (OVERPRINT) lub umieszczone na osobnej stronie wyraźnie opisane WYKROJNIK, noże oraz bigi oraz perforacja oznaczone różnymi kolorami )

lakier UV: oznaczony kolorem PANTONE koniecznie nadrukowane (OVERPRINT) lub umieszczone na osobnej stronie wyraźnie opisane LAKIER UV, krycie 100%

hot-stamping: oznaczony kolorem PANTONE koniecznie nadrukowane (OVERPRINT) lub umieszczone na osobnej stronie wyraźnie opisane HOT STAMPING, krycie 100%

tłoczenie: oznaczony kolorem PANTONE koniecznie nadrukowane (OVERPRINT) lub umieszczone na osobnej stronie wyraźnie opisane TŁOCZENIE oraz dopisek wklęsłe lub wypukłe, krycie 100%

JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DRUK BIAŁYM KOLOREM:

1. W programie do grafiki wektorowej (Corel lub Illustrator) utwórz dokument o pożądanych wymiarach wraz ze spadami po 2mm.

2. Utwórz swój projekt graficzny pamiętając o prawidłowe przygotowanie pliku (tryb CMYK, spady, bezpieczne marginesy)

3. Teraz kolej na poddruk kolorem dodatkowym. Utwórz nową warstwę i nazwij ją White. Umieść ją pod warstwą zawierającą projekt CMYK.

4. Następnie skopiuj elementy projektu mające być poddrukowane i wklej w tym samym miejscu na nowej warstwie tak aby zachować spasowanie.

5. Wszystkie elementy do poddruku muszą być w postaci wektorowej. Jeśli w projekcie występują bitmapy należy je obrysować do pożądanego kształtu, a następnie usunąć (bitmapy) z warstwy White. Na warstwie zostają tylko obiekty wektorowe o wypełnieniu i obrysie w jednym kolorze np. (C0/M0/Y0/K50)

6. Aby program RIPujący prawidłowo odróżnił grafikę drukowaną białą farbą należy utworzyć dla niej kolor specjalny White (pisane dużą literą).

 • Corel X5: Narzędzia > Edytor palet > z listy rozwijanej wybierz: Palety użytkownika > Niestandardowe kolory dodatkowe > Dodaj kolor > w zakładce Modele wprowadź wartości CMYK np. C0/M0/Y0/K50 > kliknij Dodaj do palety, a następnie kliknij Zamknij > wybierz utworzoną przed chwilą próbkę i zmień nazwę na: White (pisane z dużej litery) > kliknij Ok
 • Illustrator: Okno > Próbki > Nowa próbka > wpisz nazwę White (pisane z dużej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK np. C15/
 • M0/Y0/K0 > kliknij Ok c InDesign: Okno > Kolor > Próbki > Nowa próbka koloru > wpisz nazwę White (pisane z dużej litery) > Typ koloru zmień na Kolor dodatkowy > wprowadź wartości CMYK np. C15/M0/Y0/K0 > kliknij Ok

7. Gdy utworzyłeś już kolor dodatkowy możesz wypełnić nim wszystkie obiekty przeznaczone do poddrukowania. W tym celu zaznacz obiekty, a następnie z palety Próbki wybierz kolor specjalny White i zadaj go dla wypełnienia i obrysu.

8. Dodanie atrybutu Overprint (nadrukuj) dla wypełnienia i obrysu wszystkich obiektów warstwy White tylko w przypadku kiedy biały jest na wierzchniej warstwie . a Corel: zaznacz obiekt i kliknij prawym przyciskiem myszy > Nadrukuj wypełnienie,

Nadrukuj obrys b Illustrator: Okno > Atrybuty > zaznacz Wypełnienie nadruku, Obrys nadruku c InDesign: Okno > Wyjście > Atrybuty > zaznacz Nadruk wypełnienia, Nadruk obrysu Gotowy projekt można zostawić w postaci otwartej CDR dzięki czemu nasi pracownicy mają możliwość dokładnego sprawdzenia poprawności przygotowania poddruku.

Pliki zamknięte PDF uznajemy za poprawnie przygotowane oraz sprawdzone przez Państwa i nie otwieramy ich do edycji. O czym należy pamiętać:

 • do poddruku nadaje się tylko grafika wektorowa
 • odradzamy poddruk dla drobnych tekstów i obiektów z uwagi na pasowanie
 • kolor specjalny musi nazywać się dokładnie: White
 • elementy grafiki drukowane białą farbą w przypadku poddruku muszą być pomniejszonone o 0,5 mm po każdej stronie od grafiki nadrukowanej w kolorystyce CMYK.
 • dla poddruku zalecane jest wypełnienie jednolite, jednak można wykonać w projekcie przejścia tonalne lub użyć wartości pośrednich w zakresie 0-100%

UKŁAD GRAFICZNY

Formaty: Do pracy, która ma być mniejsza od wybranego formatu należy dołączyć plik tekstowy (.txt) spakowany razem z pracą, w pliku powinien znajdować się rozmiar do jakiego formatu ma być docięta praca.

Katalogi i broszurki należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (żadnych składek)

Każda strona powinna zawierać:

 • linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;
 • opis kolorów dodatkowych jeżeli występują;
 • opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.

Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).

W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron.

Jeżeli chcą Państwo wydruk 4/4 z takim samym zadrukiem dla obu stron, proszę przygotować plik z dwoma takimi samymi stronami lub wgrać dwa takie same pliki.

Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).

Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek.Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.

Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie.

Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli składowych CMYK (zalecany czarny kolor).

Uwaga! Margines błędu przy cieciu, może wynosić maksymalnie 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp min 10 mm.

Informacje o kratkach w bloczkach:

 • Kratka bloczków w szarościach powinna mieć 0,2 mm – 20% czarnego i 0,12 – 35% czarnego.
 • Poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne lub kratka bloczków czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.

Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Przy katalogach PUR, oraz katalogach sklejanych metodą hot-melt spady powinny mięc od strony zewnętrznej po 3mm natomiast jeśli na stronach (druga strona okładki z 1 środków, oraz ostatnia strona środków z 3 strona okładki(wewnętrzna)) przygotowywana będzie z grafiką (rozkładówką) to zdublowany element powinien wynosić po 6mm od strony wewnętrznej. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.

Znak wodny powinien być przygotowany z minimalnym nafarbieniem 8% dla koloru czarnego lub wszystkich kanałów CMYK.

Uwaga!! Obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty), pozostałe overprinty zostają usunięte (Always knockout).

Drukarnia POLIGRAFIA FABISIAK NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) lub ich brak na innych kolorach zadanych w pracy.

Prace obracane są automatycznie w lewą/prawą stronę. Nie obracamy prac góra/dół. Drukarnia POLIGRAFIA FABISIAK nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo obracane strony.

Podaj numer telefonu
Oddzwonimy do Ciebie

  popup_zadzwoncieTwój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Tylko oddzwonimy.